در مراسمي از زحمات ۵ ساله دكتر سيدمحسن تقوي تقدير و دكتر عليرضا افشاري فر به عنوان معاون جديد آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه شيراز معرفي شد. ادامه...