بخش فیزیک دانشگاه شیراز در گرایش اخترفیزیک و گرانش از بین فارغ التحصیلان دکتری،  بصورت محقق پسا دکتری (زیر نظر دکتر سید حسین هندی) دعوت به همکاری می نماید. موضوعات مورد نظر مربوط به اجرام فشرده و یا گرانش کوانتومی می باشد و حقوق این افراد توسط فدراسیون سرآمدان علمی پرداخت خواهد شد. آخرین تاریخ ارسال درخواست، شنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۷ می باشد. برای اطلاعات بیشتر به آگهی پیوست مراجعه نمایید.