نشست تخصصي دانشگاه سبز با حضور پروفسور بروتس از دانشگاه سالزبورگ اتريش و پروفسور لوجا از دانشگاه بخارست روماني در تالار ياسمن دانشكده هنر و معماري دانشگاه شيراز برگزار شد. ادامه...