نشست خبري يازدهمين كنگره ملي مهندسي عمران با حضور دكتر سيداحمد انوار ، دبير و دبير اجرايي كنگره ، پروفسور ناصر طالب بيدختي ، قائم مقام دبير كنگره ، پروفسور قاسم حبيب آگهي ، دبير علمي كنگره و دكتر مريم دهقاني ، مدير روابط عمومي كنگره در سالن دكتر معيري دانشكده مهندسي برگزار شد. ادامه...