اطلاعیه ثبت نام

نمونه فرم ممتازین

فرم صلاحیت عمومی و نحوه تکمیل آن

لیست ممتازین

فایل اسامي کارشناسان دانشکده ها و شماره تلفن و آدرس را مطالعه فرمایید.

آدرس پلیس+۱۰ در این قسمت درج گردیده است.

دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد برای رفع مشکلات ثبت نام اینترنتی و تکمیل و تحویل فرم صلاحیت عمومی از یکشنبه مورخ ۲۵/۶/۹۷ می توانند به بلوار جمهوری - ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز - طبقه سوم - مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند.

 

لینک ثبت نام اینترنتی (به جای شماره شناسنامه و شماره داوطلب ، کد ملی گذاشته شود. )

https://sess.shirazu.ac.ir/sess/script/spclogin.aspx