به اطلاع می رساند که زمان ثبت نام اینترنتی دانشگاه شیراز از تاریخ دوشنبه مورخ ۲۶/۶/۹۷ تا شنبه مورخ ۳۱/۶/۹۷ می باشد.

همچنین شروع کلاسها یکشنبه ۱/۷/۹۷ می باشد.

شایان ذکر است که اطلاعیه تکمیلی متعاقباً از طریق سایت دانشگاه شیراز به آدرس http://www.shirazu.ac.ir اعلام می گردد.