لینک ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان آزمون تحصیلات تکمیلی (دوره کارشناسی ارشد) در قالب اشتباه سری اول و دوم  سال ۱۳۹۷ 

 

 https://sess.shirazu.ac.ir/sess/script/spclogin.aspx

 

برای اطلاع از مدارک مورد نیاز به اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد سال ۹۷ واقع در قسمت اطلاعیه سایت دانشگاه شیراز مراجعه نمایید.