همزمان با چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان كشور در دانشگاه شيراز ، نخستين كارگاه آموزش آخرين قوانين داوري در تكواندو برگزار شد.​ ادامه...