همزمان با برگزاري چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان كشور در دانشگاه شيراز ، در مراسمي با حضور دكتر دريانوش ،دبيركل اجرايي المپياد و آقاي مقدسي ، معاون روابط عمومي دانشگاه شيراز ، آيين بزرگداشت روز خبرنگار در تالار دكتر مصطفوي برگزار شد. ادامه...