پسران ورزشكار در دور دوم مسابقات چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر كشور در شيراز رقابت خود را آغاز كردند. ​ادامه...