پيام تبريك رئيس دانشگاه به مناسبت فرا رسيدن عيد سعيد فطر | دانشگاه شیراز

خداوندا اكنون كه بهار حيات رمضان، آخرين نوازش ها را بر سر باغ مي كشد و آخرين نفس هاي مسيحايي را در او مي دمد تو را سپاس مي گوييم ادامه...