دعوت از دانشگاهيان شيراز براي حضور در راهپيمايي روز قدس | دانشگاه شیراز

روز قدس، يك روز جهاني است. روزي نيست كه فقط اختصاص به قدس داشته باشد، روز مقابله مستضعفان با مستكبران است. ادامه...