پيام تسليت رئيس دانشگاه به مناسبت درگذشت دكتر شيخ زين الدين معاون نوآوري و تجاري سازي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري | دانشگاه شیراز

هركه روي زمين است دستخوش مرگ و فناست و خداي باجلال و عظمت باقي مي ماند. ادامه...