در يازدهمين آئين انتخاب موزه هاي برتر كشور كه به همت كميته ملي موزه هاي ايران (ICOM) به مناسبت روز جهاني موزه در تهران برگزار گرديد ؛ موزه نارنجستان دانشگاه شيراز از ميان ۹۵ موزه شركت كننده، در شاخص ''بازديد از موزه '' به عنوان موزه برتر كشور و تنها موزه برگزيده از شهر شيراز انتخاب شد. ادامه...