پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي قابليت اطمينان و ايمني (IRSEC2018) توسط مركز تحقيقات ايمني و بخش مهندسي هسته اي دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه شيراز ، به مدت ۲ روز در مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز برگزار شد. ادامه...