به همت مركز مطالعات راهبردي خليج فارس و با همكاري انجمن علمي بخش علوم سياسي دانشگاه شيراز،آيين گراميداشت روز ملي خليج فارس با شركت دانشجويان، اساتيد و ساير علاقه مندان و با حضور دكتر پيروز مجتهدزاده استاد ايراني دانشگاه لندن و پژوهشگر برجسته مسايل سياسي و ژئوپليتيكي خليج فارس در تالار حكمت دانشگاه شيراز برگزار گرديد. ادامه...