برگزاري جشنواره و همايش بازنگاري در دانشگاه شيراز | دانشگاه شیراز

به همت مركز مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيراز ، دومين جشنواره كتاب هاي تصويري با موضوع آثار بازنگاري( بازنويسي و بازآفريني ) در تالار حكمت دانشگاه شيراز برگزار شد. ادامه...