اطلاعیه ها

بسمه تعالی

بدین وسیله به اطلاع متقاضیان پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری می رساند مهلت ثبت نام ،  تا تاریخ ۱۷/۲/۹۷  تمدید گردید. این مدت به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد. همچنین به اطلاع می رساند تاریخ مصاحبه ممتازین همزمان با مصاحبه نیمه متمرکز دکتری  سال تحصیلی ۹۸-۹۷ می باشد.

اصلاحیه فراخوان پذيرش دانشجوي ممتاز در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D ) بدون آزمون براي سال تحصيلي ۹۸-۹۷

لیست رشته ها (رشته های مدیریت منابع خاک و مدیریت حاصلخیزی خاک و زیست فناوری و ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی به لیست رشته های کشاورزی ، رشته علم اطلاعات و دانش شناسی - مدیریت اطلاعات و دانش در دانشکده علوم تربیتی و تاریخ اسلام و تاریخ ایران بعد از اسلام در دانشکده ادبیات و علوم انسانی اضافه گردید.)

فرم گواهی معدل  word   ,   PDF

فرم مشخصات فردی   word   ,   PDF

لینک ثبت نام اینترنتی