دومین جشنواره قرآن و عترت ویژه اساتید دانشگاه های کشور | دانشگاه شیراز
تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۷-۰۲-۲۲
پوستر: