اطلاعیه ها

اطلاعیه تاریخ  مصاحبه متقاضیان پذیرش بدون آزمون (ممتازین)  مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۸-۹۷

بدین وسیله به اطلاع متقاضیان پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد می رساند مهلت ثبت نام ، به مدت یک هفته تا تاریخ ۹۷/۲/۷ تمدید گردید. این مدت به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.

رشته های زیر به لیست رشته های ممتازین اضافه گردید:

- مهندسی شیمی - محیط زیست

- تاریخ اسلام