سخنراني پروفسور روبرت هوبر ، برنده جایزه نوبل شیمی | دانشگاه شیراز
تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۷-۰۲-۰۴
پوستر: