آيين گشايش "هفته دانشگاه صنعتي درسدن (Dresden) آلمان در دانشگاه شيراز" امروز ۲۶ فروردين ماه ، با حضور روساي دو دانشگاه ، شهرداران دو شهر شيراز و درسدن ، معاون استاندار فارس،جمعي از اساتيد و مسئولان دانشگاه هاي شيراز و دانشگاه صنعتي درسدن در مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز برگزار شد. ادامه...