يكشنبه ۲۶ فروردين ساعت ۸ صبح
مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز، تالار شهيد دستغيب

ادامه...