به همت دفتر امور فناوري و طرح هاي كاربردي دانشگاه شيراز ، كارگروه هاي تخصصي اعضاي هيئت علمي اين دانشگاه تشكيل شد.دكتر سيد فخرالدين افضلي ،مدير دفتر امورفناوري و طرح هاي كاربردي دانشگاه شيراز در جمع اعضاي اين كارگروه ها كه در تالار دكتر مصطفوي ترتيب يافت؛ به تبيين اهداف راه اندازي كارگروه ها پرداخت و مطالبي را در خصوص خط مشي و روش كار آن ها بيان كرد. ادامه...