نشست صميمي هيأت رئيسه و مديران دانشگاه با شهردار و معاونان شهرداري شيراز به ميزباني دانشگاه شيراز در باغ گياهشناسي ارم برگزار شد. ادامه...