تيم هاي دانشجويي دانشگاه شيراز موفق شدند سه مقام از پنج مقام نخست پنجمين دوره ي مسابقات كشوري SC3 را كسب كنند. مسابقه‌ي "حل مسائل مهندسي شيمي به كمك كامپيوتر" يا همان Sharif Computer Aided Chemical Engineering Contest كه به اختصار SC3 ناميده مي‌شود، يك مسابقه‌ي علمي مخصوص دانشجويان رشته‌ هاي مهندسي شيمي ، مهندسي نفت و مهندسي پليمر است. ادامه...