ضايعه رحلت استاد دكتر علي‌اصغر خدادوست را به جامعه علمي و پزشكي كشور و خانواده محترم ايشان تسليت عرض نموده و از درگاه خداوند منان براي آن دانشمند در گذشته غفران و رحمت واسعه الهي را خواهانيم . ادامه...