دومين همايش جشن ها و آيين هاي شادماني ايرانيان از ديرباز تا كنون با محوريت "عيد نوروز" به همت انجمن علمي تاريخ و بخش تاريخ دانشگاه شيراز و با همكاري معاونت فرهنگي دانشكده ادبيات و علوم انساني، با حضور جمعي از اساتيد و دانشجويان ، در سالن كوهپايه دانشگاه برگزار شد. ادامه...