سمينار آموزشي "تحولات در آموزش و يادگيري با تأكيد بر نسل ديجيتالي" در سالن اجتماعات پرديس بين الملل دانشگاه شيراز برگزار شد.اين سمينار به همت دانشكده آموزش هاي الكترونيكي دانشگاه شيراز با همكاري انجمن علمي IEEE اين دانشگاه ترتيب يافت. ادامه...