مراسم اهداي " سومين دوره جايزه ملي فيزيك بهداشت سيمين" با حضور جمعي از اساتيد دانشگاه ها و مسئولان سازمان انرژي اتمي ايران و خانم مهندس سيمين مهدي زاده، بنيانگذار جايزه ؛ در سازمان انرژي اتمي ايران برگزار و از برگزيدگان اين دوره تجليل شد. ادامه...