به اطلاع كاربران محترم دانشگاه شیراز مي رساند دسترسي آزمايشي دانشگاه به پایگاه SciFinder  زیر مجموعه بزرگترین پایگاه اطلاعاتي شيمي Chemical Abstracts ‪(CAS)‬ از هم اكنون به مدت دو ماه برقرار شده است. علاقمندان جهت استفاده از این پایگاه، به وب سایت کتابخانه مرکزی بخش پایگاههای موقت به نشانی زیر مراجعه نمایند.
http://shirazu.ac.ir/centlib/temporary 
توضیحات تکمیلی در خصوص انجام مراحل جهت استفاده از پایگاه در اتوماسیونهای اداری و آموزشی اطلاع رسانی شده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با سرکار خانم آریانا مسئول بخش پایگاههای اطلاعاتی در کتابخانه مرکزی تماس بگیرید.
شماره تلفن: ۳۶۱۳۴۳۴۴ و یا داخلی۴۳۴۴  - کانال تلگرام  Database_shu@