انتشار كتاب« سياست خارجي جهاني و منطقه اي چين در قرن بيست و يكم » توسط استاد دانشگاه شيراز | دانشگاه شیراز

 "سیاست خارجی جهانی و منطقه ای چین در قرن بیست و یکم" عنوان جدیدترین اثر تالیفی دکتر فریبرز ارغوانی پیرسلامی عضو هیئت علمی بخش علوم سیاسی دانشگاه شیراز است ادامه...