در بيست و ششمين آيين نكوداشت اعضاي هيات علمي نمونه كشوري كه با حضور دكتر منصور غلامي وزير علوم، تحقيقات و فناوري، دكتر مجتبي شريعتي نياسر معاون آموزشي وزير علوم ، دكتر حميد نادگران، سرپرست دانشگاه شيراز و برخي از روساي دانشگاه‌ها در تهران برگزار شد؛ از دكتر ناصر طالب بيدختي استاد دانشگاه شيراز به عنوان استاد نمونه كشوري تجليل شد. ادامه...