سخنرانی با موضوع "اخلاق گفت و گو در ساحت دین و سیاست" | دانشگاه شیراز
تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۶-۱۱-۰۷
پوستر: