اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان  مقطع دکتری در مرحله تکمیل ظرفیت  سال تحصیلی ۹۶ 

باسمه تعالی

به اطلاع می رساند چگونگی ثبت نام ومدارک مورد نیاز متعاقبا از طریق سایت دانشگاه (shirazu.ac.ir) اطلاع رسانی خواهد شد.

خواهشمند است جهت اطلاع از این موضوع از هر گونه تماس با واحدهای مختلف دانشگاه جدا خوداری نمایید.

 

                                                                                                      مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز