به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري فارس، در اين ديدار دكتر گشتاسبي سرپرست سابق دانشگاه شيراز به بيان گزارشي از وضعيت اين دانشگاه پرداخت و دكتر نادگران سرپرست جديد دانشگاه شيراز نيز برنامه هاي خود را ارائه نمود. ادامه...