زنده ياد دكتر حميدرضا قيصري در سال ۱۳۵۰ در شيراز متولد شدند. ايشان در سال ۱۳۶۹ در دانشكده­ ي دامپزشكيِ دانشگاه شيراز پذيرفته و در سال ۱۳۷۶ با اخذ رتبه ­ي ممتاز، موفق به دريافت درجه­ ي دكتراي عمومي دامپزشكي گرديدند. ادامه...