فراخوان جایزه پروفسور سید حبیب فیروزآبادی 
به منظور تکریم و الگوسازی از نخبگان، شخصیت¬های علمی و افراد صاحب نام و هم¬چنین ایجاد روحیه تلاش و خودباوری در میان اساتید، دانشجویان و پژوهشگران، مجمع خیران نخبه پرور فارس جوایزی را به¬نام افراد حقیقی و حقوقی خوش نام و دارای سابقه درخشان در زمینه های علمی (اعم از حوزوی و دانشگاهی)، فرهنگی و اجتماعی تعریف، اعلام و متناسب با رشته تخصصی افراد، به متولدین استان فارس و یا دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های استان فارس که در یک کارگروه تخصصی واجد شرایط این جوایز شناخته شوند اعطا می نماید. 
در حال حاضر مجمع خیران نخبه پرور فارس با همکاری دانشگاه شیراز در نظر دارد طی این فراخوان، از دانشجویان مقطع دکتری رشته ی شیمی آلی دانشگاه های استان فارس و یا متولدین استان فارس که مشغول به تحصیل در دانشگاه های کشور هستند، برای شرکت در فراخوان علمی جایزه پروفسور سید حبیب فیروزآبادی دعوت نماید.
دستور العمل اعطای جایزه:
این جایزه هر ساله به برترین دانشجوی دکتری شیمی آلی که در کارگروه مربوطه در مجمع خیران حایز بیشترین امتیاز از نظر فعالیت های علمی و آموزشی می گردد اعطا می گردد.
بر اساس دستور العمل مربوط به این جایزه:
دانشجویان مشمول، علاوه بر دریافت لوح و تندیس مربوطه از دستان پروفسور فیروزآبادی، جایزه علمی مربوطه را دریافت خواهند کرد.
گفتنی است براساس جداول امتیازدهی که توسط کارگروه علمی جایزه تعیین شده است، فرد یا افرادی که شرایط اولیه و حداقل امتیاز لازم را دارا باشند توسط کارگروه علمی مورد ارزیابی قرار گرفته و فرد برگزیده معرفی خواهد شد.
متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۶ از طریق لینک زیر نسبت به ثبت اطلاعات مورد نیاز برای شرکت در این فراخوان اقدام نمایند.
لینک ثبت نام:
shiraz-feca.ir