اطلاعیه تغییر تاریخ  مصاحبه برخی از رشته های  آزمون دوره دكتري (Ph.D) سال تحصیلی ۹۷-۹۶  در مرحله  تکمیل ظرفیت

به اطلاع تمامی متقاضیان مصاحبه در رشته هایی که تاریخ مصاحبه آن ها روز دوشنبه مورخ ۹۶/۹/۶ (ششم آذرماه ) تعیین گردیده بود ، می رساند، تاریخ مذکور به دلیل تعطیل رسمی این روز، به روز سه شنبه مورخ ۹۶/۹/۲۸ (بیست و هشتم آذرماه) موکول می گردد.

                                                                                                  مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه