به مناسبت هفته كتاب ،كتابخواني و روز كتابدار ؛ در مراسمي با حضور دكتر ابراهيم گشتاسبي راد، سرپرست دانشگاه شيراز ، از كتابداران نمونه اين دانشگاه تجليل شد. ادامه...