اطلاعیه چگونگی مصاحبه  آزمون دوره دكتري (Ph.D) سال تحصیلی ۹۷-۹۶  در مرحله تکمیل ظرفیت

برنامه زمانی مصاحبه دکتری در مرحله تکمیل ظرفیت (طبق برنامه زمانی سازمان سنجش)

جدول امتیاز بندی سوابق آموزشی ، تحصیلی و پژوهشی

فرم مشخصات داوطلب

آدرس دانشکده ها

برای مشاهده اطلاعیه بهتر است از مرور گر کروم یا موزیلا استفاده نمایید.همچنین می توانید اطلاعیه ها را از شبکه تلگرام دانشگاه مشاهده نمایید.

ساعت  مصاحبه از ۸ صبح شروع می باشد.

مصاحبه دوره های روزانه ، پردیس بین الملل در یک مکان در بخش ها و دانشکده ها انجام می شود.

 شناسه پرداخت وجه ثبت نام جهت جضور در مصاحبه)  ۲۴۰۰۴۸۰۳۱۹۷