در جلسه اي با حضور مسئولان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و فرماندهان ناجا، تفاهم نامه همكاري در خصوص همكاري هاي پژوهشي بين دانشگاه شيراز و نيروي انتظامي كل كشور به امضا رسيد. ادامه...