جمعي از فرهيختگان در سالن منتظرى دانشكده ى علوم دانشگاه شيراز گرد هم آمدند تا سال هاى حضور و تلاش مرد علمي، دكتر منصور رستگار فسايى را پاس دارند و كتاب ارج نامه ى استاد را رونمايى كنند. ادامه...