سیزدهم آبان، یادآور تبعید ناجوانمردانه حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ و شهادت دانش آموزان معترض در مقابل دانشگاه تهران به دست دژخیمان شاه و رویداد عظیم تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و حرکت شجاعانه دانشجویان اسکتبار ستیز پیرو خط امام (ره) است. ادامه ...