سمینار نیم روزه میراث جهانی هخامنشیان توسط معاونت پژوهشی و بخش تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز روز سه شنبه مورخ ۲ آبان ماه از ساعت ۱۴ لغایت ۱۶ در سالن مرحوم دکتر مصطفوی حوزه مدیریت دانشگاه شیراز برگزار می گردد. در این سمینار نیم روزه آقایان دکتر احمد فضلی نژاد در باره جایگاه ایرانیان در تاریخ نگاری اروپا، دکتر مصطفی ندیم در خصوص کورش و اخلاق در جنگ، دکتر علیرضا عسگری در باره پژوهش های نوین در شهر پارسه و تخت جمشید و پروفسور پی یر فرانسچکو کالیری استاد باستان شناسی دانشگاه بولونیا کشور ایتالیا در باره بنیان های معماری هخامنشیان از کورش تا داریوش در پاسارگاد در حضور دکتر جولیان کوینی سرپرست بخش ایران شناسی موزه لوور فرانسه به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۶-۰۸-۰۲
پوستر: