حضور وزير تحقيقات، فناوري و آموزش عالي اندونزي در دانشگاه شيراز | دانشگاه شیراز

نشست مشترك وزير تحقيقات، فناوري و آموزش عالي اندونزي با هيئت رئيسه دانشگاه شيراز ، در مجتمع فرهنگي رفاهي اين دانشگاه برگزار شد. در اين جلسه جمعي از مسئولان دانشگاه هاي برتر جمهوري اندونزي و روساي دانشكده هاي دانشگاه شيراز نيز حضور داشتند و درخصوص گسترش و تعميق همكاري هاي علمي مشترك بحث و تبادل نظر گرديد. ادامه...