آئين بازگشايي دانشگاه‌هاي فارس با حضور استاندار | دانشگاه شیراز

صبح امروز ، آئين رسمي بازگشايي دانشگاه‌هاي استان فارس با حضور مهندس اسماعيل تبادار، استاندار فارس ، اساتيد و دانشجويان دانشگاه هاي استان در تالار رازي دانشكده مهندسي شيمي ،‌نفت و گاز دانشگاه شيراز برگزار شد. ادامه...