ايجاد نخستين پيكرهٔ به‌روزشونده در زبان فارسي توسط پژوهشگران دانشگاه شيراز | دانشگاه شیراز

پژوهشگران زبان‌شناسي دانشگاه شيراز براي نخستين بار پيكره‌اي را براي متون فارسي ايجاد كرده‌اند كه هر روز به صورت خودكار و متوازن به‌روزرساني مي‌شود. ادامه...