اطلاعیه ها

لینک ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشکده آموزشهای الکترونیکی و آموزشکده کشاورزی داراب  نیمسال اول (مهرماه) سال تحصيلي  ۹۷-۹۶:

 

https://sess.shirazu.ac.ir/sess/script/spclogin.aspx