تجليل از دكتر ارشاد و مهندس افشاني با حضور سرپرست وزارت علوم و استاندار فارس | دانشگاه شیراز

آئين تجليل از دكتر مجيد ارشاد، رئيس سابق دانشگاه شيراز و مهندس محمدعلي افشاني، استاندار سابق فارس با حضور دكتر سيد ضياء هاشمي، سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ،‌مهندس تبادار ،‌استاندار فارس، دكتر گشتاسبي راد ،‌سرپرست دانشگاه شيراز و جمعي از دانشگاهيان شيراز و مسئولان استاني در مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز برگزار شد. ادامه...